Staropolski Związek Hodowców koni w Kielcach

Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej w Klikowej w dniu 23 października 2020r.