Staropolski Związek Hodowców koni w Kielcach

Odpowiedź Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni na Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZHK.

28 kwietnia 2021