Staropolski Związek Hodowców Koni w Kielcach

Biuro

Pracownicy OZHK Kielce:

  1. mgr inż. Barbara Galuba Dyrektor SZHK
  2. Monika Staniec - Starszy specjalista ds. dokumentacji
  3. Marzena Bugajska - Młodszy specjalista d/s dokumentacji