Opłaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach

ul. Sandomierska 196, 25-329 Kielce

26 2030 0045 1110 0000 0026 5320

UWAGA! Opłaty nie uwzględniają wysyłki pocztowej!
Paszporty, licencje, zaświadczenia wysyłamy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wg cennika Poczty Polskiej

 

UCHWAŁA NR  2 /2023

 

PODJĘTA NA POSIEDZENIU ZARZĄDU STAROPOLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI
Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

dnia  12.01.2023 roku

 

Zarząd Staropolskiego Związku Hodowców Koni z siedzibą w Kielcach postanawia

 

w sprawie: na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Staropolskiego Związku Hodowców Koni z siedzibą w Kielcach Zarząd ustalił i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechniczny i innych opłat ponoszonych przez Hodowców w 2023 r:

 

Usługa

Cena( zł )

*OPIS Z CZIP. dokonanie identyfikacji koniowatego - opis słowny i graficzny oraz wszczepienie transpondera

130,00

*ZAREJESTROWANIE KONIA

80,00

*WYDANIE PASZPORTU

20,00

WYSYŁKA PASZPORTU

Cena zmienna

*ZMIANA WŁAŚCICIELA

35,00

*DOKONANIE ZMIANY W REJESTRZE

35,00

*PASZPORT ZASTĘCZPCZY

300,00

*OPIS KONIA POZA GOSPODARSTWEM

100,00

*zarejestrowanie koniowatego (KOŃ ZAGRANICZNY)

            100,00

*sprawdzenie tożsamości koniowatego (KOŃ ZAGRANICZNY)

200,00

*WYDANIA DUPLIKATU dokumentu identyfikacyjnego jako kolejnego dokumentu

300,00

* DOCZIPOWANIE- dokonanie identyfikacji koniowatego - wszczepienie transpondera

100,00

OŹ- (ocena wartości użytkowej -sysaka)

10,00

OKS -(przegląd klaczy starszej)

30,00

OKM -(ocena wartości uzytkowej klaczy młodej)

70,00

WKM -(wpis klaczy młodej do księgi)

30,00

WYDANIE DOKUMENTU-wyd.licencji

20,00

WERYFIKACJA

30,00

WOM

110,00

OOM

120,00

OOS-przegląd ogier starszy

150,00

BLOCZKI KRYCIA

150,00

WSTĘPNA PRÓBA DZIELNOŚCI

50,00

ZASADNICZA PRÓBA DZIELNOŚCI

130,00

ZAS./WST.PRÓBA DZIELNOŚCI U GOSPODARZA

300,00

WPISOWE

100,00

**SKŁADKA CZŁONKOWSKA

50,00

DUPLIKAT DOKUMENTU HODOWLANEGO

80,00

*WYMIANA PASZPORTU

28,60

BOKS

Cena zmienna

NOWY PUNKT KOPULACYJNY

1000,00

PROGRAM OPŁATA (klacze dotycyjne)

50,00

WSTĘPNA KWALIFIKACJA KLACZY sztum/sok.

20,00

*ZMIANA KWALIFIKACJI WPISU DO KSIĄG - KLACZ

400,00

*ZMIANA KWALIFIKACJI WPISU DO KSIĄG - OGIER

600,00

*ZMIANA NAZWY KONIA

115,00

KATALOG OGIERÓW

Cena zmienna

KATALOG WYSTAWY

Cena zmienna

OPŁATA DOJAZD

100,00

Hodowca i Jeździec

Cena zmienna

*RODOWÓD W PASZPORCIE (DNA) + po og.uznanym później/og.nieuznanym w PZHK

300,00

*RODOWÓD W PASZPORCIE ( św.krycia 999)

300,00

*UZNANIE KONIA JAKO HODOWL.(przekr.ter.ident)ze św.krycia

300,00

 

 

*UZNANIE KONIA JAKO HODOWL.(przekr.ter.ident bez św.krycia DNA)

500,00

*wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2021/963,

50,00

 

 

 

*dokonanie słownego i graficznego opisu koniowatego

80,00

*zidentyfikowanie konia zgodnie z zasadami księgi hodowlanej – w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich

80,00

*wydanie nowego unikalnego dokumentu identyfikacyjnego

50,00

*wydanie dodatkowej kartki do unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego (zarejestrowanie wkładki w bazie)

30,00

*upoważnienie OZHK/WZHK do dokonywania zgłoszeń do bazy ARiMR

20,00

*dokonanie wpisu w zakresie znaku zatwierdzenia, o którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2020/688, lub licencji, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/688, w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym

50,00

*KWALIFIKACJA OGIERA PZHK (AUKCJA)

30,00

*OPŁATA ANTYDOPINGOWA

5,00

INNE

-

Zaświadczenie

25,00

Za wstępną kwalifikacje ogiera/klaczy w terenie

50,00

 

* ceny za wykonanie przez PZHK/ OZHK czynności związanych z realizacją programów hodowlanych, identyfikacją koniowatych oraz realizacją programów ochrony zasobów genetycznych zatwierdzone przez Prezydium PZHK w dniu 7.12.2022 r, uchwała nr 59/2022 oraz z dnia 05.01.2023 r uchwała nr 1/2023.

 

** nie opłacenie składki przez kolejne 2 lata, powoduje skreślenie z listy członków SZHK z siedzibą w Kielcach.

 

Właścicieli koni, którzy nie podpiszą oświadczenia o MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) będą obowiązywały opłaty zootechniczne w wysokości 50% wyższe, niż podane w cenniku.