Okręgowy Związek Hodowców Koni

Kielce

ul. Sienkiewicza 76
IV piętro p. 17, 2
25 - 501 KIELCE
tel.:  782-030-855 
e-mail: ozhk-kielce@wp.pl

nr konta:
26 2030 0045 1110 0000 0026 5320

Ostatnio dodane

2014-07-29Katalog sprzedaży/Kuce i konie małe
klacz mini szetland
2014-07-29Rasa Małopolska
Stanówka, krycie wybitnym ogierem małopolskim
2014-06-08Katalog sprzedaży/Konik Polski
Sprzedam klaczkę rasy konik polski. Rodzice znaj ...
2014-06-08Katalog sprzedaży/Konik Polski
Sprzedam klaczkę rasy konik polski. Rodzice znaj ...
2013-10-29Rasa Małopolska
Klaczka małopolska, źrebica, dotacyjna
2013-09-13Rasa Małopolska
Poprawna, obiecująca klaczka
2013-09-13Katalog sprzedaży/Rasa Małopolska
Ogierek angloarabski /AC/

Wyszukaj konia

Ogłoszenie o przetargu w SK "Racot" Sp.z o.o.
wtorek, 22 lipca 2014 00:00

Stadnina Koni „Racot” Sp. z o.o. w Racocie ogłasza przetarg na sprzedaż następujących koni:

 

1.      ogier EROTYK, siwy, ur. 19.03. 2011 r., sp, (Tjungske KWPN – Erotyka sp. po Elmero KWPN) – I miejsce w próbie dzielności Z.T. Bielice 2014 r.  

2.      ogier ALAN, siwy, ur. 22.03.2011 r. sp.  (Tjungske KWPN – Alabama sp. po Elmero KWPN ) – III miejsce w próbie dzielności Z.T. Bielice 2014 r. 

 

 

Sprzedaż odbędzie się według zasad określonych  w Regulaminie Sprzedaży Koni Stadniny Koni „Racot” Sp. z o.o. z z/s w Racocie zamieszczonym na stronie Internetowej Stadniny Koni „Racot” Sp. z o.o..

Oferty pisemne można składać najpóźniej do dnia 6 listopada 2014 r. do godz. 1500  w sekretariacie Staniny Koni „Racot” Sp. z o.o. w Racocie.

Przez pisemne złożenie oferty należy rozumieć to, iż oferta w formie papierowej musi zostać złożona (doręczona) w sekretariacie Stadniny Koni „Racot” Sp. z o.o. najpóźniej w dniu 6 listopada 2014 r. do godz. 15 00   i podpisana w sposób prawnie wiążący. 

Oferty zostaną otwarte w dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 1300 .

Informacji udziela Kierownik Stadniny p. Jacek Gałczyński, tel. 609 103 910. 

 
Szkolenie inse­mi­na­cyjne
czwartek, 17 lipca 2014 00:00

Przedstawiamy szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące kursu inse­mi­na­cji kla­czy orga­ni­zo­wa­nego przez Polski Związek Hodowców Koni i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Terminy i miej­sca szkoleń:

Kraków (Rząska) SO Sieraków Wlkp. SK Nowe Jankowice
Szkolenie 1-dniowe 06.12.2014 - -
14.12.2014
Szkolenie 2-dniowe 03-04.01.2015 08-09.11.2014 15-16.11.2014
17-18.01.2015 22-23.11.2014 29-30.11.2014
Szkolenie 3-dniowe 06-08.02.2015 28.02-02.03.2015 14-16.02.2015

UWAGA!!! Szczegółowy podział uczest­ni­ków na grupy.

Prowadzący:

 • prof. dr hab. K. Kosiniak-Kamysz (UR w Krakowie)
 • dr Z. Podstawski (UR w Krakowie)

Liczba osób w gru­pie: ok. 13 (max. 15)

Kurs daje upraw­nie­nia do inse­mi­na­cji kla­czy z wła­snego stada nasie­niem świe­żym i schło­dzo­nym (dot. wszyst­kich grup zawodowych)

Harmonogram szko­le­nia

Czas trwa­nia oraz koszty szkoleń:

Grupa zawo­dowa Liczba dni Liczba godz. zajęć teo­re­tycz­nych i praktycznych Koszty
szkol­nia
(na osobę)
 • leka­rze weterynarii
1-dniowe 10 godz. 500 zł
 • zoo­tech­nicy
 • tech­nicy weterynarii
 • tech­nicy hodowli koni
 • stu­denci wete­ry­na­rii i zoo­tech­niki (od 3 roku nauki wzwyż)
 • ucznio­wie tech­ni­ków wet. i hod. koni
  (od 3 roku nauki wzwyż)
2-dniowe 20 godz. 900 zł
 • hodowcy
 • rol­nicy
 • stu­denci wete­ry­na­rii i zoo­tech­niki (1, 2 rok nauki)
 • ucznio­wie tech­ni­ków wet. i hod. koni
  (1, 2 rok nauki)
 • pozo­stali
3-dniowe 30 godz. 1.300 zł

Koszty szko­le­nia obejmują:

 • Wynagrodzenia pro­wa­dzą­cych szkolenie
 • Materiały szko­le­niowe
 • Wyżywienie (3 posiłki dziennie)
 • Serwis kawowy
 • Noclegi:
  • Kurs 1-dniowy – 1 noc­leg (przed roz­po­czę­ciem zajęć)
  • Kurs 2-dniowy – 2 noclegi
  • Kurs 3-dniowy – 3 noclegi

  Miejsca noc­le­gów:

  • Kraków
  • teren Stada Ogierów w Sierakowie
  • teren Stadniny Koni w Nowych Jankowicach

UWAGA!!! Nie zapew­niamy dojazdu na miej­sce szko­le­nia i noclegu.

Wpisowe (200 zł) należy wpła­cić do 27.10. (ponie­dzia­łek) włącz­nie na konto PZHK tytu­łem „szko­le­nia inse­mi­na­cja”, numer konta ban­ko­wego: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

Wszelkie pyta­nia dot. kursu pro­simy kie­ro­wać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
Zaproszenie
środa, 08 października 2014 00:00
Polski Związek Hodowców Koni, Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach oraz LKJ Lewada ma zaszczyt zaprosić Hodowców koni ras: małopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i wielkopolskiej na:
 
"Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni Ras Małopolskiej, Polski Koń Szlachetny Półkrwi, Wielkopolskiej w Skokach Luzem” ,
 
który odbędzie się 18 października w Zakrzowie
 
Szczegółowe informacje dotyczące wystawy znajdują się na stronie internetowej: www.ozhk-katowice.pl
 
Tygodniowy newsletter PZHK
środa, 08 października 2014 00:00

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZTNabór klaczy ras szlachetnych do ZT

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu wierzcho­wego w ZT Bielice odbę­dzie się w dniu 10 października 2014 r. (pią­tek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 10:00. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Czytaj online.

Wyniki próby dzielności ogierów - ZT Bielice

Wyniki próby dzielności ogierów - ZT Bielice

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami wierzchowej próby dzielności ogie­rów ras szlachetnych po 100-dniowym Zakładzie Treningowym w Bielicach, która odbyła się w dniach 1-2 października 2014 r.

Czytaj online.

Próba dzielności ogierów

Próba dzielności ogierów

Informujemy, że dwudniowa zaprzęgowa próba dzielności ogierów rasy śląskiej oraz innych ras szlachetnych, kończąca 60-dniowy trening stacjonarny w Zakładzie Treningowym w Książu, rozpocznie się w piątek, 10 października 2014 r. o godz. 11:00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Czytaj online.

W niedzielę na Torze Służewiec 101. Wielka Warszawska

W niedzielę na Torze Służewiec 101. Wielka Warszawska

Dziesięć koni zgłoszono do Wielkiej Warszawskiej (2600 m), legendarnej gonitwy, która w najbliższą niedzielę o godz. 16:30 rozegrana zostanie po raz 101. w swej historii i po raz 69. na obchodzącym tym roku jubileusz 75-lecia Torze Służewiec. W rolach wielkich faworytów wystąpią ogier Silvaner i klacz Kundalini. Pula nagród wynosi 218.750 zł, 125.000 zł dla właściciela zwycięskiego konia.

Czytaj online.

Weronika Kwiatek i Bartnik piątą parą na MŚ w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

Weronika Kwiatek i Bartnik piątą parą na MŚ w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

W miniony weekend na Węgrzech odbyły się Mistrzostwa Świata w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi. Polskę reprezentowało czterech zawodników: Weronika Kwiatek, Bartłomiej Kwiatek, Adrian Kostrzewa i Alicja Chodkiewicz.

Czytaj online.

Relacja filmowa - Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

Relacja filmowa - Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, oddział w Radomiu zapra­szamy do obej­rze­nia krótkiej rela­cji fil­mo­wej z Wystawy - Sprzedaży Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, która odbyła się w dniach 23 września 2014 r. w Kozienicach.

Czytaj online.

Protest PZHK i środowiska naukowego przeciwko likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka

Protest PZHK i środowiska naukowego przeciwko likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka

Zapraszamy do zapoznania się z treścią protestu naukowców ze specjalnością hodowla koni oraz Polskiego Związku Hodowców Koni, skierowanego do Ministra Środowiska, Pana Macieja Grabowskiego, w sprawie próby likwidacji konnego transportu turystów do Morskiego Oka.

Czytaj online.

Transmisja on-line z próby w ZT Ogierów

Transmisja on-line z próby w ZT Ogierów

W najbliższą środę, 1 października, o godzinie 10:00 osoby nie­obecne w Bielicach zapra­szamy do oglą­da­nia rela­cji on-line z pierwszego dnia próby dzielności ogierów po 100-dniowym treningu wierzchowym w Zakładzie Treningowym.

Czytaj online.

 
Tygodniowy newsletter PZHK
czwartek, 18 września 2014 00:00
O potrzebie pielęgnacji kopyt koni

O potrzebie pielęgnacji kopyt koni

Niezmiernie miło nam poinformować, że do sprzedaży trafiła nowa książka wydana przez Polski Związek Hodowców Koni, będąca swoistym kompendium wiedzy na temat końskich kopyt. "O potrzebie pielęgnacji kopyt koni" autorstwa Ryszarda Kolstrunga można już kupić w biurze PZHK oraz w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni w cenie 10,- PLN za sztukę.

Czytaj online.

Lista koni zakwalifikowanych do Lanaken

Lista koni zakwalifikowanych do Lanaken

Uprzejmie informujemy, że następujące konie zostały zakwalifikowane na Mistrzostwa Świata w Lanaken (skoki przez przeszkody) przez Komisję Koordynacyjną. Konie z polskimi paszportami startują na tych zawodach z tzw. quota PZHK - miejsc gwarantowanych dla koni z trzech ksiąg stadnych – sp, wlkp i małopolskiej członków WBFSH. Konie z paszportami zagranicznych związków startują na podstawie tzw. dzikich kart.

Czytaj online.

Filmy z Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy WLKP w Skokach Luzem

Filmy z Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy WLKP w Skokach Luzem

Zapraszamy do obej­rze­nia filmów z Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Wielkopolskiej w Sko­kach Luzem, roz­gry­wa­nego pod­czas tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez przeszkody.

Czytaj online.

Test obcego jeźdźca

Test obcego jeźdźca

Informujemy, że pierwszy test obcego jeźdźca podczas stacjonarnego treningu ogierów ras szlachetnych w ZT Bielice odbędzie się 16 września 2014 r. (wtorek). Rozpoczęcie testu planowane jest na godzinę 11:00.

Czytaj online.

Zmiany w wymogach kwalifikacyjnych do MPMK w ujeżdżeniu

Zmiany w wymogach kwalifikacyjnych do MPMK w ujeżdżeniu

Po analizie kwalifikacji do Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu w kategorii koni sześcioletnich Komisja Koordynacyjna przychyliła się do wniosku Komisji Ujeżdżenia przy PZJ o rozszerzenie możliwości startu w finale MPMK poprzez:

• obniżenie poziomu kwalifikacji do 6,5 pkt. (z 7,0 punktów);

• rozszerzenie możliwości uzyskania kwalifikacji w konkursie klasycznym klasy C-3 również w zawodach regionalnych (dotychczas od poziomu zawodów ogólnopolskich).

Czytaj online.

Próba dzielności klaczy

Próba dzielności klaczy

Informujemy, że dwudniowa próba dzielności klaczy ras szlachetnych, kończąca stacjonarny 60-dniowy trening zaprzęgowy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach została przełożona na termin 22-23.09.2014 r. Rozpoczęcie próby planowane jest na godzinę 11:00 w dniu 22 września (poniedziałek). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Czytaj online.

Wyniki XV Krajowego Czempionatu Koni rasy Konik Polski

Wyniki XV Krajowego Czempionatu Koni rasy Konik Polski

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami XV Krajowego Czempionatu Koni rasy Konik Polski - Tarpaniada 2014, który odbył się w dniach 30-31 sierpnia w Sierakowie Wlkp.

Czytaj online.

Nowy statut PZHK

Nowy statut PZHK

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. Statut PZHK zgodny z Uchwałą Nr 13/2014 Walnego Zjazdu Delegatów PZHK w dniu 27.05.2014 r. został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Czytaj online.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

Informujemy, że kwalifikacja klaczy ras szlachetnych do stacjonarnego treningu wierzchowego w ZT Doruchów odbędzie się w dniu 19 września 2014 r. (piątek). Planowane rozpoczęcie kwalifikacji o godz. 11:00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Czytaj online.

Test obcego powożącego

Test obcego powożącego

Serdecznie zapraszamy hodowców, właścicieli oraz wszystkich zainteresowanych na test obcego powożącego w Zakładzie Treningowym Klaczy w Bogusławicach. Test odbędzie się w dniu 17 września 2014 r. (środa), rozpoczęcie planowane jest na godz. 10:00, a obcym powożącym będzie Alicja Chodkiewicz.

Czytaj online.

Ocena ogierów uczestniczących w MPMK w powożeniu

Ocena ogierów uczestniczących w MPMK w powożeniu

Ogiery uczestniczące w powożeniowych Mistrzostwach Polski Młodych Koni, które spełnią wymagania alternatywnych prób dzielności, mogą zostać ocenione pod względem eksterieru i zbonitowane na zakończenie ZT Książ 11.X. (sobota) - ogiery śląskie oraz szlachetne lub ZT Bielice 3.X. (piątek) - ogiery szlachetne. Po MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi nie jest przewidziana ocena bonitacyjna ogierów przez Komisję Oceny Ogierów.

Czytaj online.

Konie zgłoszone do MPMK w powożeniu

Konie zgłoszone do MPMK w powożeniu

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listą koni zgłoszonych do MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi.

Czytaj online.

Złoto Mistrzostw Polski zdobyte na klaczy polskiej hodowli

Złoto Mistrzostw Polski zdobyte na klaczy polskiej hodowli

W miniony weekend w podwarszawskiej Stajni Bobrowy Staw zakończyły się Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu. Złoty medal i tytuł Mistrza Polski Seniorów wywalczyła Anna Łukasik, dosiadającej klaczy polskiej hodowli Stella Pack Ganda sp (Celtik sp - Grammy han. / Glückspilz han.) wyhodowaną przez Katarzynę Milczarek – olimpijkę i wielokrotną medalistkę MP. Klacz jest własnością zawodniczki.

Czytaj online.

 


Strona 1 z 11
free pokereverest poker revie
Tworzenie Stron Internetowych - Speedinfo