Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Tygodniowy newsletter PZHK

Komunikat o zmianie paszportów

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie UE 2015/262 i w związku z tym wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 nowy wzór paszportu.

 

Ważne. Wszystkie konie urodzone w pierwszej połowie 2015 roku i wcześniej muszą być zidentyfikowane (wydane paszporty)  do końca 2015 roku!!!!

 

UWAGA!!!! Konie urodzone w pierwszej połowie 2015 roku i wcześniej, które nie otrzymały paszportów do końca 2015 roku otrzymają duplikaty lub zastępcze dokumenty identyfikacyjne na nowych drukach:

 

Duplikat paszportu, zgodnie z art. 29 ust. 1 rozporządzenia 2015/262 :

 1. Duplikat dokumentu identyfikacyjnego jest wydawany przez instytucję wydającą, o której mowa w art. 5 ust. 1, w przypadku gdy:
 2. a)      oryginalny dokument identyfikacyjny zostanie utracony, a tożsamość zwierzęcia może zostać ustalona, w szczególności poprzez kod przekazywany przez transponder lub zastępczą metodę weryfikowania tożsamości zgodnie z art. 21; lub
 3. b)      zwierzę nie zostało zidentyfikowane w terminach określonych w art. 12, art. 14 lub art. 43 ust. 2, pod warunkiem że świadectwo pokrycia jest dostępne, a biologiczna matka lub, w przypadku transferu zarodków, matka zastępcza, jest identyfikowana zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; lub
 4. c)      właściwy organ ma dowody, że niektóre dane identyfikacyjne w istniejącym dokumencie identyfikacyjnym nie odpowiadają danemu zwierzęciu z rodziny koniowatych, i przepisy art. 12 ust. 3 lit. a) nie mogą być stosowane.

 

Jest świadectwo pokrycia, a przekroczone terminy – jest duplikat paszportu

 

 

Dokument zastępczy, zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2015/262 :

 1. Zastępczy dokument identyfikacyjny jest wydawany przez instytucję wydającą, o której mowa w art. 5 ust. 1, w przypadku gdy:
 2. a)      oryginalny dokument identyfikacyjny został utracony, oraz:

(i)      tożsamość zwierzęcia nie może zostać ustalona;

(ii)     nie ma wskazówek ani dowodów świadczących o tym, że dla tego zwierzęcia dokument identyfikacyjny został wydany uprzednio przez instytucję wydającą, o której mowa w art. 5 ust. 1;

 1. b)      zwierzę nie zostało zidentyfikowane w terminach określonych w art. 12 ust. 1 lub 2, art. 14 lub art. 43 ust. 2.

 

Nie ma świadectwa pokrycia, a przekroczone terminy – dokument zastępczy

 

          Odnośnie koni urodzonych w drugiej połowie roku 2015 rozporządzenie 2015/262 mówi:

 

Art. 43 ust.1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 4 ust. 2 następujące koniowate uważa się za zidentyfikowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem:

 

 1. c) koniowate zidentyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 504/2008 do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

zidentyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 504/2008 – czyli zarejestrowane, opisane, zaczipowane i z paszportem. Jeżeli któregoś z tych elementów nie będzie do 31.12.2015, to należy postępować zgodnie z nowymi przepisami.

Czyli jak koń urodzi się np. w sierpniu 2015 i nie dostanie paszportu do końca 2015 to automatycznie dotyczą go przepisy 2015/262, czyli mamy czas do roku od urodzenia

Czytaj więcej o: Komunikat o zmianie paszportów

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.

Ostatnia szansa na paszport dla koni urodzonych do 30 czerwca 2015 r!

 

Informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 od 1 stycznia 2016 identyfikacja koniowatych będzie prowadzona według nowych przepisów. Zmianie ulegnie również wzór paszportu.

 

Paszporty wydane w poprzednich latach są nadal ważne, jednak szczególną uwagę zwracamy na zagadnienie identyfikacji koni urodzonych w 2015 roku (okres przejściowy):

 

 • Konie urodzone do 30 czerwca 2015 roku muszą otrzymać paszporty do końca 2015 roku, w innym wypadku otrzymają duplikaty lub zastępcze dokumenty identyfikacyjne, które wykluczają je z łańcucha żywnościowego.
 • Konie urodzone w drugiej połowie 2015 roku mogą być zidentyfikowane zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującego rozporządzenia (WE) 504/2008 do końca 2015 roku. Jeśli nie zostaną zidentyfikowane w tym czasie wówczas od 1 stycznia 2016 będą identyfikowane zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia UE 2015/262.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze schematem Rodzaje dokumentów identyfikacyjnych:

 

 

 

Czytaj więcej o: UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.

Zmarł Edward Pawlin

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 października 2015 r. w wieku 85 lat zmarł wieloletni Kierownik Okręgowego Związku Hodowców Koni w Radomiu inż. Edward Pawlin. Nabożeństwo żałobne w intencji zmarłego zostanie odprawione w sobotę 3 października o godzinie 12-tej w katedrze p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, ul. Sienkiewicza  13.

Na te smutne uroczystości zapraszamy w imieniu rodziny, hodowców i pracowników biura WZHK w Warszawie w Oddział w Radomiu.

Czytaj więcej o: Zmarł Edward Pawlin