Okręgowy Związek Hodowców Koni

Kielce

ul. Sienkiewicza 76
IV piętro p. 17, 2
25 - 501 KIELCE
tel.:  782-030-855 
e-mail: ozhk-kielce@wp.pl

nr konta:
26 2030 0045 1110 0000 0026 5320

Ostatnio dodane

2014-07-29Rasa Małopolska
Stanówka, krycie wybitnym ogierem małopolskim
2014-06-08Katalog sprzedaży/Konik Polski
Sprzedam klaczkę rasy konik polski. Rodzice znaj ...
2014-06-08Katalog sprzedaży/Konik Polski
Sprzedam klaczkę rasy konik polski. Rodzice znaj ...
2013-08-27Katalog sprzedaży/Polski Koń Szlachetny Półkrwi
dobrze galopująca, piękna
2013-08-27Katalog sprzedaży/Polski Koń Szlachetny Półkrwi
Prosto od dumnego hodowcy :)
2013-04-24Katalog sprzedaży/Polski Koń Szlachetny Półkrwi
Altaj
2013-03-11Katalog sprzedaży/Rasa Hoculska
Klacze huculskie

Wyszukaj konia

Tygodniowy newsletter PZHK
poniedziałek, 24 listopada 2014 00:00

O jezdności słów kilka...O jezdności słów kilka...

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pre­zen­ta­cją Wacława Pruchniewicza szeroko omawiającej bardzo ważny element selekcji koni wierzchowych jakim jest jezd­no­ść.

Czytaj online.

CAVALIADA – wykupiliście wszystkie karnety!

CAVALIADA – wykupiliście wszystkie karnety!

O popularności CAVALIADY wśród publiczności, która po raz piąty odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich świadczy fakt, że na dwa tygodnie przed wydarzeniem pula karnetów na część sportową została sprzedana. Miłośnicy skoków konnych cały czas kupują bilety na pojedyncze dni CAVALIADY Sport, ale miejsc na trybunach jest coraz mniej.

Czytaj online.

 
Tygodniowy newsletter PZHK
wtorek, 18 listopada 2014 00:00
Aukcja na Cavaliadzie

Aukcja na Cavaliadzie

W pierwszy weekend grudnia, podczas Cavaliady w Poznaniu, odbędzie się Pierwsza aukcja polskich koni wierzchowych, organizowana wspólnie przez Polski Związek Hodowców Koni, Agencję Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz POLTURF Barbara Mazur.

Czytaj online.

 
I Tarnowski Hubertus
poniedziałek, 03 listopada 2014 00:00

Hubertus1 2Ogloszenie 2

 
Ogłoszenie o przetargu w SK "Racot" Sp.z o.o.
wtorek, 22 lipca 2014 00:00

Stadnina Koni „Racot” Sp. z o.o. w Racocie ogłasza przetarg na sprzedaż następujących koni:

 

1.      ogier EROTYK, siwy, ur. 19.03. 2011 r., sp, (Tjungske KWPN – Erotyka sp. po Elmero KWPN) – I miejsce w próbie dzielności Z.T. Bielice 2014 r.  

2.      ogier ALAN, siwy, ur. 22.03.2011 r. sp.  (Tjungske KWPN – Alabama sp. po Elmero KWPN ) – III miejsce w próbie dzielności Z.T. Bielice 2014 r. 

 

 

Sprzedaż odbędzie się według zasad określonych  w Regulaminie Sprzedaży Koni Stadniny Koni „Racot” Sp. z o.o. z z/s w Racocie zamieszczonym na stronie Internetowej Stadniny Koni „Racot” Sp. z o.o..

Oferty pisemne można składać najpóźniej do dnia 6 listopada 2014 r. do godz. 1500  w sekretariacie Staniny Koni „Racot” Sp. z o.o. w Racocie.

Przez pisemne złożenie oferty należy rozumieć to, iż oferta w formie papierowej musi zostać złożona (doręczona) w sekretariacie Stadniny Koni „Racot” Sp. z o.o. najpóźniej w dniu 6 listopada 2014 r. do godz. 15 00   i podpisana w sposób prawnie wiążący. 

Oferty zostaną otwarte w dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 1300 .

Informacji udziela Kierownik Stadniny p. Jacek Gałczyński, tel. 609 103 910. 

 
Szkolenie inse­mi­na­cyjne
czwartek, 17 lipca 2014 00:00

Przedstawiamy szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące kursu inse­mi­na­cji kla­czy orga­ni­zo­wa­nego przez Polski Związek Hodowców Koni i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Terminy i miej­sca szkoleń:

Kraków (Rząska) SO Sieraków Wlkp. SK Nowe Jankowice
Szkolenie 1-dniowe 06.12.2014 - -
14.12.2014
Szkolenie 2-dniowe 03-04.01.2015 08-09.11.2014 15-16.11.2014
17-18.01.2015 22-23.11.2014 29-30.11.2014
Szkolenie 3-dniowe 06-08.02.2015 28.02-02.03.2015 14-16.02.2015

UWAGA!!! Szczegółowy podział uczest­ni­ków na grupy.

Prowadzący:

 • prof. dr hab. K. Kosiniak-Kamysz (UR w Krakowie)
 • dr Z. Podstawski (UR w Krakowie)

Liczba osób w gru­pie: ok. 13 (max. 15)

Kurs daje upraw­nie­nia do inse­mi­na­cji kla­czy z wła­snego stada nasie­niem świe­żym i schło­dzo­nym (dot. wszyst­kich grup zawodowych)

Harmonogram szko­le­nia

Czas trwa­nia oraz koszty szkoleń:

Grupa zawo­dowa Liczba dni Liczba godz. zajęć teo­re­tycz­nych i praktycznych Koszty
szkol­nia
(na osobę)
 • leka­rze weterynarii
1-dniowe 10 godz. 500 zł
 • zoo­tech­nicy
 • tech­nicy weterynarii
 • tech­nicy hodowli koni
 • stu­denci wete­ry­na­rii i zoo­tech­niki (od 3 roku nauki wzwyż)
 • ucznio­wie tech­ni­ków wet. i hod. koni
  (od 3 roku nauki wzwyż)
2-dniowe 20 godz. 900 zł
 • hodowcy
 • rol­nicy
 • stu­denci wete­ry­na­rii i zoo­tech­niki (1, 2 rok nauki)
 • ucznio­wie tech­ni­ków wet. i hod. koni
  (1, 2 rok nauki)
 • pozo­stali
3-dniowe 30 godz. 1.300 zł

Koszty szko­le­nia obejmują:

 • Wynagrodzenia pro­wa­dzą­cych szkolenie
 • Materiały szko­le­niowe
 • Wyżywienie (3 posiłki dziennie)
 • Serwis kawowy
 • Noclegi:
  • Kurs 1-dniowy – 1 noc­leg (przed roz­po­czę­ciem zajęć)
  • Kurs 2-dniowy – 2 noclegi
  • Kurs 3-dniowy – 3 noclegi

  Miejsca noc­le­gów:

  • Kraków
  • teren Stada Ogierów w Sierakowie
  • teren Stadniny Koni w Nowych Jankowicach

UWAGA!!! Nie zapew­niamy dojazdu na miej­sce szko­le­nia i noclegu.

Wpisowe (200 zł) należy wpła­cić do 27.10. (ponie­dzia­łek) włącz­nie na konto PZHK tytu­łem „szko­le­nia inse­mi­na­cja”, numer konta ban­ko­wego: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

Wszelkie pyta­nia dot. kursu pro­simy kie­ro­wać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 


Strona 1 z 12
free pokereverest poker revie
Tworzenie Stron Internetowych - Speedinfo