Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Tygodniowy newsletter PZHK

Edmund Lazarewicz i OPU

Kilkanaście lat temu zdecydował, że będzie hodował konie skokowe – sportowe, czyli wyczynowe. Znamy je z MPMK czy SCMK - startują z przydomkiem Lazar. To skrót od nazwiska hodowcy – Edmunda Lazarewicza. O klacz jego hodowli Velvet Lazar ur. 2013 old. (Verdi – Angela de la Cruz / Numero Uno) upomina się Edwina Tops-Alexander, która ma przecież dostęp do najlepszych …

Klacze huculskie bez próby dzielności

Zgodnie z aktualnie obowiązującym "Programem hodowli koni rasy huculskiej", klacze wpisywane są do księgi stadnej po zaliczeniu minimum wstępnej próby polowej, jednak obligatoryjnie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat muszą zaliczyć próbę zasadniczą (wierzchową lub zaprzęgową). Zapis ten obowiązuje wszystkie klacze rasy huculskiej wpisane do księgi stadnej od dnia 1 stycznia 2014 r., bez względu na fakt, …

Pokaz ogierów hodowlanych, 19.03.2022 - SO Bogusławice

Szanowni Państwo, drodzy Hodowcy... Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi, biuro w Bogusławicach już serdecznie zaprasza na "Pokaz Ogierów Hodowlanych", który planujemy zorganizować w dn. 19.03.2022 (sobota) na terenie Stada Ogierów w Bogusławicach.Szczegółowy regulamin pokazu, procedury, forma i terminy zgłaszania ogierów oraz plan całej wystawy zostaną zamieszczone na dniach na stronie internetowej www.ozhk-lodz.pl oraz na profilu na FB.Już dziś serdecznie …

 

Czytaj więcej o: Tygodniowy newsletter PZHK

Tygodniowy newsletter PZHK

Procedura przystąpienia do realizacji POZG

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą przystąpienia do realizacji Programu Ochrony Zasobów Genetycznych koni ras: małopolskiej, wielkopolskie, śląskiej, huculskiej, konik polski oraz polski koń zimnokrwisty (typ sztumski, typ sokólski) w sezonie 2022 r. Zmianą w porównaniu do ubiegłorocznej procedury jest ograniczenie liczby kserokopii stron paszportu jedynie do opisu słownego oraz graficznego klaczy, podanej w jednym z wykazów składanych do Instytutu …

Potrzebna pomoc po pożarze w Ludźmierzu

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem od MZHK w Krakowie. Szanowni Hodowcy!W nocy z 30/31.12.2021 roku w gospodarstwie Pana Jana Ścisłowicza - Hodowcy koni z Ludźmierza wybuchł pożar.W zdarzeniu tym spaliła się stajnia dla ogierów, ogień sięgnął kilku boksów w stajni głównej, a także pomieszczeń mieszkalnych nad stajnią i przyległych pomieszczeń gospodarczych w tym powozowni, siodlarni i szorowni.Dzięki błyskawicznej pomocy …

 

Czytaj więcej o: Tygodniowy newsletter PZHK

Tygodniowy newsletter PZHK

Rozporządzenie dot. świadectw pokrycia i unasienniania klaczy

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania świadectw pokrycia, zaświadczeń o wykonaniu zabiegu sztucznego unasieniania lub zaświadczeń o przeniesieniu zarodków oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w tych dokumentach z dnia 10 grudnia 2021 r. (Dz.U. Poz. 2361). Dokument dostępny jest w zakładce Przepisy prawa > Hodowla. Rozporządzenie będzie obowiązywało …

 

Czytaj więcej o: Tygodniowy newsletter PZHK

Tygodniowy newsletter PZHK

Wyniki polowej próby wierzchowej ogierów szlachetnych

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami polowej próby wierzchowej ogierów szlachetnych, która odbyła się w dniach 7-8.12.2021 r. w Łącku. PPO wierzchowa - 2021, ŁąckPobierz

KJ Salio - dobre oceny polskich koni

Podczas zakończonego w miniony weekend prestiżowego przeglądu młodych koni skokowych i ujeżdżeniowych z roczników 2017, 2018 i 2019 międzynarodowa komisja, w składzie: Peter Strijbosch – NL (przewodniczący), Andrzej Matławski – POL, Louise De Cleene – BE oceniła 63 konie. Konie skokowe prezentowane były w ruchu i skokach luzem, konie ujeżdżeniowe w ruchu. Wśród wysoko ocenionych koni znalazły się konie z …

 

Czytaj więcej o: Tygodniowy newsletter PZHK

Kondolencje