Okręgowy Związek Hodowców Koni

Kielce

ul. Sienkiewicza 76
IV piętro p. 17, 2
25 - 501 KIELCE
tel.:  782-030-855 
e-mail: ozhk-kielce@wp.pl

nr konta:
26 2030 0045 1110 0000 0026 5320

Ostatnio dodane

2014-07-29Katalog sprzedaży/Kuce i konie małe
klacz mini szetland
2014-07-29Rasa Małopolska
Stanówka, krycie wybitnym ogierem małopolskim
2014-06-08Katalog sprzedaży/Konik Polski
Sprzedam klaczkę rasy konik polski. Rodzice znaj ...
2014-06-08Katalog sprzedaży/Konik Polski
Sprzedam klaczkę rasy konik polski. Rodzice znaj ...
2013-10-29Rasa Małopolska
Klaczka małopolska, źrebica, dotacyjna
2013-09-13Rasa Małopolska
Poprawna, obiecująca klaczka
2013-09-13Katalog sprzedaży/Rasa Małopolska
Ogierek angloarabski /AC/

Wyszukaj konia

Tygodniowy newsletter PZHK
piątek, 22 sierpnia 2014 00:00

Ważne komunikaty związane z Rudawką Rymanowską

W imieniu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie zapraszamy do zapoznaniem się z ważnymi komunikatami dla wystawców koni uczestniczących w Regionalnym Czempionacie Koni Rasy Huculskiej rozgrywanym w ramach imprezy XIV Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej w dniach 22-24 sierpnia 2014 r.

Czytaj online.

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Książ

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Książ

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów śląskich oraz ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego w Książu, która odbyła się we wto­rek, 12 sierpnia 2014 r.

Czytaj online.

Relacja filmowa z II Regionalnej Wystawy Koni Rasy Młp, Hc, Śl i PKZ

Relacja filmowa z II Regionalnej Wystawy Koni Rasy Młp, Hc, Śl i PKZ

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­szamy do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z II Regionalnej Wystawy Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty, połączonej z VII Krajową Wystawą Czerwonego Bydła Polskiego oraz z Regionalną Wystawą Owiec. Imprezy te odbyły się w dniach 14-15 lipca 2014 r. w Szczyrzycu.

Czytaj online.

Minimalne wymagania - MŚMK 2014 w skokach przez przeszkody

Minimalne wymagania - MŚMK 2014 w skokach przez przeszkody

Przedstawiamy minimalne wymagania (kryteria) stawiane koniom, które z puli PZHK miałyby startować na MŚMK 2014 w skokach przez przeszkody (pierwszeństwo mają konie polskiej hodowli)

Czytaj online.

GP Ogierów - super nowość w Gajewnikach

GP Ogierów - super nowość w Gajewnikach

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Młodych Koni w skokach obfitować będą w szereg nowości. Hitem ma być Grand Prix Ogierów z pulą nagród wynoszącą aż 21.000 złotych!!! Magiczna figura karciana - oczko - do podziału pomiędzy pięć najlepszych par w klasyfikacji końcowej. Grand Prix Ogierów to konkurs zorganizowany przez i rozgrywany o nagrodę Polskiego Związku Hodowców Koni, a dedykowany koniom 7-letnim i starszym (szczegóły, patrz propozycje).

Czytaj online.

Lukrecja sławi polską hodowlę

Lukrecja sławi polską hodowlę

Już znamy najwyżej sklasyfikowanego konia polskiej hodowli niedzielnego Grand Prix na zawodach CSI2* rozgrywanych w Ciekocinku. Okazała się nim dwunastoletnia gniada klacz LUKRECJA sp (Turbud Quirinus BWP - Lozanna sp / Czad sp), hodowli Anny Balazs-Zeuschner, a własności Stanisława Jóźwiakowskiego.

Czytaj online.

Wszystkie medale Mistrzostw Polski SiMJ w WKKW zdobyte na polskich koniach!

Wszystkie medale Mistrzostw Polski SiMJ w WKKW zdobyte na polskich koniach!

W miniony weekend w Sopocie odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodych Jeźdźców w WKKW oraz Międzynarodowe Zawody rangi 1*, 2* i 3*. Wszystkie konkursy wygrali zawodnicy dosiadający koni polskiej hodowli.

Czytaj online.

ZT Włocławek II turnus odwołany

ZT Włocławek II turnus odwołany

Z przykrością informujemy, że ze względu na rezygnację organizatora, odwołany zostaje II turnus wierzchowego Zakładu Treningowego we Włocławku. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Czytaj online.

 
Tygodniowy newsletter PZHK
poniedziałek, 11 sierpnia 2014 00:00
Test połówkowy dla ogierów - ZT Bielice

Test połówkowy dla ogierów - ZT Bielice

Informujemy, że test połówkowy dla ogierów trenowanych w ZT Bielice odbędzie się dnia 20 sierpnia (środa). Rozpoczęcie testu planowane jest na godzinę 9.00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Czytaj online.

Kwalifikacje MPMK - skoki

Kwalifikacje MPMK - skoki

Informujemy, że wyniki konkursu nr 15 z Zawodów Ogólnopolskich ZO-B2* (CSN) w Jakubowicach zostają uznane  jako kwalifikacje do skokowych MPMK w kategorii koni 7 letnich.

Czytaj online.

Dofinansowanie startów koni polskiej hodowli w WEG we Francji

Dofinansowanie startów koni polskiej hodowli w WEG we Francji

Z satysfakcją informujemy, że Polski Związek Hodowców Koni i Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni dofinansują koszty związane ze startami następujących koni polskiej hodowli w czasie Światowych Igrzysk Jeździeckich (WEG) w Normandii:

Czytaj online.

I Klikowska Parada Konna

I Klikowska Parada Konna

PZHK oraz Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zapraszają na "I Klikowską Paradę Konną", która odbędzie się w dniach 13-14 września 2014 r. w Tarnowie.

Czytaj online.

Gminne Święto Chleba w Woli Radłowskiej

Gminne Święto Chleba w Woli Radłowskiej

PZHK oraz Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zapraszają w imieniu organizatorów na Gminne Święto Chleba – Zawody Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody oraz Radłowski Turniej Militari, organizowany w dniach 23-24 sierpnia 2014 r. na terenie Stajni Wola w Woli Radłowskiej (woj. małopolskie).

Czytaj online.

Czempionat śląski w Książu

Czempionat śląski w Książu

Miło nam poinformować, że w pierwszą niedzielę sierpnia odbył się jubileuszowy X Krajowy Czempionat Młodzieżowy Koni Rasy Śląskiej. Na gościnnym hipodromie Stada Ogierów Książ można było obejrzeć doborową stawkę rocznych ogierków oraz trzy grupy klaczy (roczne, 2- i 3-letnie).

Czytaj online.

Zaktualizowany ranking koni huculskich - eliminacje

Zaktualizowany ranking koni huculskich - eliminacje

Przedstawiamy ran­king koni po piątym (Rzeszotary 2-3 sierpnia) z serii 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej.
Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, który odbę­dzie się w Regietowie w dniach 19-21 wrze­śnia 2014 r., prawo startu uzy­skuje 40 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w rankingu.

Czytaj online.

Czempionat Koni Ras Szlachetnych w KJ Zbyszko

Czempionat Koni Ras Szlachetnych w KJ Zbyszko

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Czempionatu Koni Ras Szlachetnych oraz III Czempionatu Ziemi Łódzkiej w skokach luzem, które odbędą się w dniach 16-17 sierpnia 2014 r. w Klubie Jeździeckim Zbyszko. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Czytaj online.

MPMK w WKKW - propozycje

MPMK w WKKW - propozycje

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami MPMK w WKKW, które odbędą się w Strzegomiu w dniach 19-21.09.2014 r. MPMK w WKKW to zawody rozgrywane w formule międzynarodowej, w której rywalizować będą ze sobą najlepsze konie 4-, 5- i 6-letnie z Polski, a także z krajów ościennych. Oprócz doborowej stawki młodych koni będzie można obejrzeć zmagania koni starszych, startujących w wymagającej …

Czytaj online.

Test połówkowy dla ogierów - ZT Bielice

Test połówkowy dla ogierów - ZT Bielice

Informujemy, że test połów­kowy ogie­rów tre­no­wa­nych w ZT Bielice odbę­dzie się dnia 20 sierp­nia (środa). Roz­po­czę­cie testu pla­no­wane jest na godzinę 9:00. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Czytaj online.

Katalog ogie­rów ras szla­chet­nych do ZT Książ 2014

Katalog ogie­rów ras szla­chet­nych do ZT Książ 2014

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy śląskiej oraz pozostałych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-dnio­wego stacjo­nar­nego tre­ningu o pro­filu zaprzę­gowym w ZT Książ. Kwali­fikacja odbę­dzie się w dniu 12 sier­pnia, rozpo­częcie oceny ogierów szla­chetnych plano­wane jest na godzinę 8:00, a ogierów rasy śląskiej – na godzinę 11:00. Właści­cieli ogie­rów rasy śląs­kiej pro­simy o przed­stawienie koni do komi­syjnego …

Czytaj online.

 
Dofinansowanie star­tów koni pol­skiej hodowli w WEG we Francji
poniedziałek, 11 sierpnia 2014 00:00

Z satys­fak­cją infor­mu­jemy, że Polski Związek Hodowców Koni i Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni dofi­nan­sują koszty zwią­zane ze star­tami nastę­pu­ją­cych koni pol­skiej hodowli w cza­sie Świa­to­wych Igrzysk Jeździeckich (WEG) w Normandii:

 

 1.  APOKALIPSA „M” rasy sp (Paradys KWPN – Amhara sp / Le Voltaire KWPN), hod. i wł. SK Moszna, zawod­nik Jerzy Krukowski (WKKW)
 2. „STELLA PACK” GANDA rasy sp (Celtik sp – Grammy han. / Gluckspilz han.), hod. Katarzyny Milczarek, wł. zawod­niczki Anny Łuka­sik (Ujeżdzenie)
 3. VACAT  „JP” rasy m (Veritas 6 AA – Valagia xx / Chiavari xx), hod. SK Janów Podlaski, wł. zawod­niczki Marty Dziak-Gierlicz (WKKW)

Trzymamy kciuki za wszyst­kich pol­skich zawod­ni­ków, nie tylko na pol­skich koniach, któ­rzy wystar­tują w Normandii.

 
Tygodniowy newsletter PZHK
poniedziałek, 11 sierpnia 2014 00:00
Lista kwalifikacyjna do MPMK w skokach przez przeszkody

Lista kwalifikacyjna do MPMK w skokach przez przeszkody

Polski Związek Hodowców Koni przedstawia listę koni, które startowały w zawodach kwalifikacyjnych do skokowych Mistrzostw Polski Młodych Koni 2014 .

Czytaj online.

Wyniki XVII Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich

Wyniki XVII Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami XVII Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich, który w miniony weekend odbył się w Stadzie Ogierów Białka. Wyniki zostały udo­stęp­nione w zakładce „Wyniki z innych imprez hodow­la­nych / jeź­dziec­kich” (menu Selekcja).

Czytaj online.

VI Festiwal Konia Huculskiego na Węgrzech

VI Festiwal Konia Huculskiego na Węgrzech

W imieniu Narodowego Parku Aggtelek (Węgry) zapraszamy do wzięcia udziału w VI Festiwalu Konia Huculskiego, który odbędzie się w dniach 22-24 sierpnia 2014 r. w miejscowości Jósvafő.

Czytaj online.

MŚMK 2014 w skokach przez przeszkody - propozycje

MŚMK 2014 w skokach przez przeszkody - propozycje

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycjami Mistrzostw Świata Młodych Koni w konkurencji skoków przez przeszkody, które odbędą się w Lanaken w Belgii w dniach 18-21 września.

Czytaj online.

Szkolenie z Janem Ratajczakiem

Szkolenie z Janem Ratajczakiem

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami szkolenia o tematyce pracy z koniem z ziemi. Szkolenie odbędzie się  w dniach 14-17 sierpnia w Folwarku Konnym Wiktorowo (woj. mazowieckie), a poprowadzi je Jan Ratajczak.

Czytaj online.

Przetarg na organizację MPMK rozstrzygnięty

Przetarg na organizację MPMK rozstrzygnięty

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, Polski Związek Hodowców Koni powierzył następującym podmiotom organizację Mistrzostw Polski Młodych Koni:

Czytaj online.

 
Tygodniowy newsletter PZHK
wtorek, 22 lipca 2014 00:00

Tygodniowy newsletter PZHK

---
Kwiatek bezkonkurencyjny w Bogusławicach

Kwiatek bezkonkurencyjny w Bogusławicach

W ubiegły weekend Bartłomiej Kwiatek - zawodnik Stada Ogierów w Książu wystartował na Krajowych Zawodach w Bogusławicach. Na zawody zabrał trzy młode konie. Celem wyjazdu było zdobycie doświadczenia oraz zagranie koni na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi, które odbędą się już za dwa miesiące.

Czytaj online.

IV Galicyjskie Lato z Koniem

IV Galicyjskie Lato z Koniem

W imieniu OZHK w Rzeszowie zapraszamy do zapoznania się z propozycjami "IV Galicyjskiego Lata z Koniem", które odbędzie się w dniach 9-10 sierpnia br. na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Kołaczycach.

Czytaj online.

MŁiJ zaprasza na cykl wydarzeń kulturalnych

MŁiJ zaprasza na cykl wydarzeń kulturalnych "Z lasem w tle"

Honorowym Patronem całego przedsięwzięcia, odbywającego się w ramach obchodów 90-lecia Lasów Państwowych, jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych pan Adam Wasiak. Do współpracy włączył się Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, która ubarwi Warszawiakom letnie weekendowe popołudnia koncertami muzyki leśnej, przerywanych opowieściami o pięknie polskiej przyrody.

Czytaj online.

ZR w Kobylarni uznane za kwalifikacje do MPMK

ZR w Kobylarni uznane za kwalifikacje do MPMK

Komisja Koordynacyjna składająca się z przedstawicieli Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Hodowców Koni, mając na względzie dobro zawodników i koni, uznaje jako kwalifikacyjne do MPMK w skokach przez przeszkody wyniki konkursów koni 4-letnich z ZR w Kobylarni 28-29.06., mimo, że były sędziowane przez jednego sędziego stylu. Sprawa uchybień na tych zawodach została skierowana do Kolegium Sędziów PZJ.

Czytaj online.

Zmiana w programach hodowlanych m, wlkp, sp - od 1 lipca 2014

Zmiana w programach hodowlanych m, wlkp, sp - od 1 lipca 2014

Polski Związek Hodowców Koni, po wspólnych ustaleniach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po konsultacjach z hodowcami, informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższą zmianę w programach hodowlanych, która obowiązuje od 1 lipca 2014 roku. Programy koni rasy małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi powinny być realizowane zgodnie z wprowadzoną zmianą.

Czytaj online.

Amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi i parokonnymi

Amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi i parokonnymi

W imieniu Śląsko-Opolskie Związku Hodowców Koni w Katowicach serdecznie zapraszamy na trzecią odsłonę Cyklu Amatorskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi i Dwukonnymi o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice. Zawody odbędą się 20 lipca 2014r. w Kroczycach w pięknej jurajskiej scenerii.

Czytaj online.

Nabór kla­czy ras szla­chet­nych do ZT

Nabór kla­czy ras szla­chet­nych do ZT

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu zaprzę­go­wego w ZT Bogusławice odbę­dzie się w dniu 21 lipca 2014 r. (poniedziałek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Czytaj online.

Zmiany w skokowych eliminacjach MPMK w III Regionie PZJ

Zmiany w skokowych eliminacjach MPMK w III Regionie PZJ

W związku z odwołaniem zawodów ogólnopolskich w Mosznej (III Region PZJ) zaplanowanych na 18-19 lipca, eliminacje dla koni 4-letnich w tym regionie odbędą się w dniach 25-27 lipca podczas zawodów ZO-B2* "Leśna Wola Cup" w Leśnej Woli. Podobnie jak na zawodach w ZO-B1* w Mosznej, podczas ZO-B2* w Leśnej Woli, zostaną rozegrane 4 przejazdy kwalifikacyjne, podczas których 4-letnie konie mogą …

Czytaj online.

 


Strona 1 z 10
free pokereverest poker revie
Tworzenie Stron Internetowych - Speedinfo