Okręgowy Związek Hodowców Koni

Kielce

ul. Sienkiewicza 76
IV piętro p. 17, 2
25 - 501 KIELCE
tel.:  782-030-855 
e-mail: ozhk-kielce@wp.pl

nr konta:
26 2030 0045 1110 0000 0026 5320

Ostatnio dodane

2015-05-17Katalog Ogierów
Stanówka Ogierem Arriba Z Mistrz Polski Młodych K ...
2015-05-10Rasa Małopolska
Na sprzedaż przyszłościowy ogierek
2015-01-05Katalog Ogierów
brick & click
2014-07-29Rasa Małopolska
Stanówka, krycie wybitnym ogierem małopolskim
2014-06-08Katalog sprzedaży/Konik Polski
Sprzedam klaczkę rasy konik polski. Rodzice znaj ...
2014-06-08Katalog sprzedaży/Konik Polski
Sprzedam klaczkę rasy konik polski. Rodzice znaj ...
2013-08-27Katalog sprzedaży/Polski Koń Szlachetny Półkrwi
dobrze galopująca, piękna

Wyszukaj konia

Tygodniowy newsletter PZHK
wtorek, 28 kwietnia 2015 00:00

Dofinansowanie na szko­le­nia dla osób 45+ (pra­cow­ni­ków firm i pracodawców)

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cją o moż­li­wo­ści uzy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia na szko­le­nia dla osób w wieku powy­żej 45 roku życia. Czytaj dalej »

Regulamin XXVII KWZH

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z „Regulaminem oceny koni oraz nagra­dza­nia hodow­ców na XXVII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych” w Poznaniu w dniach 15-17 maja 2015 r. Czytaj dalej »

Wydarzenia towa­rzy­szące wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”

W imie­niu Muzeum Łowiec­twa i Jeździectwa w Warszawie zapra­szamy do udziału w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”. W pro­gra­mie m.in. wykłady, pre­lek­cje, poga­danki, pokazy, zwie­dza­nie kura­tor­skie i lek­cje muze­alne dla grup. Czytaj dalej »

Szkolenia z Joe Turnerem

Joe Turner dał się poznać pol­skiej spo­łecz­no­ści konia­rzy w 2013 roku na orga­ni­zo­wa­nej od kilku lat impre­zie „Myśląc o Koniu” gdzie był jed­nym z trzech tre­ne­rów bio­rą­cych udział w kon­kur­sie zajeż­dża­nia mło­dych koni i rywa­li­zo­wał mię­dzy innymi ze zna­nym tre­ne­rem z Węgier Gyulą Mèszàrosą. Joe Turner oka­zał się tre­ne­rem, któ­remu udało się osią­gnąć naj­wię­cej z koniem i osta­tecz­nie wygrał kon­kurs a jego pracę cecho­wała mięk­kość i deli­kat­ność oraz duża sku­tecz­ność. Właśnie ta deli­kat­ność i sku­tecz­ność została doce­niona przez naj­lep­szych tre­ne­rów w USA i został on uho­no­ro­wany pre­sti­żową nagrodą na „Light Hands cli­nic” w 2014 roku. Czytaj dalej »

 
Zawiadamiamy
środa, 15 kwietnia 2015 00:00

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł pan Stefan Bartos, wieloletni pracownik Związku Hodowców Koni.
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach składa szczere wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w czwartek o godz. 14.00 we Włoszczowie.

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł pan Stefan Bartos, wieloletni pracownik Związku Hodowców Koni.

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach składa szczere wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione                  w czwartek o godz. 14.00 we Włoszczowie.

 
Uwaga
czwartek, 09 kwietnia 2015 00:00

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i złe podłoże Zasadnicza Polowa próba Dzielności Ogierów PKZ zostaje przełożona w czasie.
Wszelkie informacje odnośnie terminu i miejsca będą umieszczone na stronie internetowej.
Właściciele koni, które tą próbę muszą zdać będą powiadamiani osobiście.

Zmiana właściciela

Zgłoszenie koniowatego do rejestru

Duplikat paszportu

Zgłoszenie padnięcia

 
Tygodniowy newsletter PZHK
poniedziałek, 16 marca 2015 00:00

Rynek Polskich Koni

Polski Związek Hodowców Koni ma przyjemność przedstawić Państwu i zaprosić do odwiedzania nowej strony internetowej poświęconej sprzedaży koni zarejestrowanych w Polsce. Rynek Polskich Koni to serwis ogłoszeniowy stworzony przede wszystkim z myślą o Członkach należących do PZHK.

Czytaj online.

PZHK po raz kolejny zaprasza na Torwar

Już dziś, 12 marca, rozpoczęła się po raz kolejny Cavaliada na warszawskim Torwarze! Impreza będzie trwać do niedzieli, 15 marca. Polski Związek Hodowców Koni wraz z Agencją Nieruchomości Rolnych i jej jednostkami przygotował dla Państwa wiele atrakcji, które wypełnią Państwu wolny czas pomiędzy poszczególnymi konkursami.

Czytaj online.

Sztuka hipologiczna nie jedno ma imię!

Polski Związek Hodowców Koni drugi rok z rzędu jest partnerem Festiwalu Sztuki Jeździeckiej, a kwartalnik Hodowca i Jeździec patronem medialnym tego wydarzenia. Impreza mająca przybliżyć całokształt twórczości artystycznej inspirowanej pięknem koni odbędzie się 22 marca br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Czytaj online.

 


Strona 1 z 14
free pokereverest poker revie
Tworzenie Stron Internetowych - Speedinfo